Jumat, 30 September 2011

hydrological cycle

Hydrology so wrong sahiji panalungtingkan Jeung engineering subjects sababaraha Looking for a millennia. Contona, dina approximately 4000 S.M. Looking for a dammed Nile walungan naekkeun tatanen results in nu wewengkon tadina barren. Mesopotamian city ditangtayungan Taneuh tina flood wall in my tall. Channels me cai diwangun Jeung Ancient Greece Ancient Rome, China Sajarah sedengkeun ngawangun checks the irrigation Jeung wangunan Looking for a flood. Looking for a hydrologic ngagunakeun Ancient Sinhale ngawangun Complex in Sri Lanka's Ancient Irrigation, known salaku manggihkeun nu nu valve hole can dipake nyieun Looking for a place panampungan cai nu gede, channels cai nu ka nepi keneh kiwari still using that.

Marcus Vitruvius, in mimiti century BC, ngagambarkeun philosophical theory of the hydrologic cycle, rain in the mountains nyerep murag anu ka ka jero Taneuh sarta toward walungan sarta usum in wewengkon lengkob spring. Kalawan nyoko leuwih anu scientific approach, Leonardo da Vinci sarta Bernard Palissy sacara teuneung nu mere description fits the hydrological cycle. Henteu nepi ka ka-17th century, Yen Hsi mimiti hydrologic variables measured.

Pioneer of modern hydrology élmu pangaweruh nyaeta Pierre Perrault, Edme Mariotte Jeung Edmund Halley. Kalawan measure the rainfall, runoff, drainage relief sarta, Perrault they Eta precipitation samples yen tea ka mahi Looking for a ngajelaskeun flow walungan Seine. Marriotte ngahijikeun sarta speed ngitung Looking for a cross section of the river Seine walungan discharge. Halley did némbongkeun Yen Hsi evaporation of the Mediterranean Sea Looking for a ngajelaskeun ngocorna nyaéta mahi ka cai walungan sea.

Advances in the 18th century included the Bernoulli piezometer and Bernoulli's equation, by Daniel Bernoulli, the Pitot tube. The 19th century saw development in groundwater hydrology, including Darcy's law, the Dupuit-Thiem formula well, and Hagen-Poiseuille's capillary flow equation.

Rational analyzes began to replace empiricism in the 20th century, while governmental agencies began Hydrological Their own research programs. Of particular importance were the resource persons Leroy Sherman's unit hydrograph, the infiltration theory of Robert E. Horton, and C.V. Theis's Aquifer test / equation describing well Hydraulics.

Since the 1950's, hydrology has been approached with a more theoretical basis than in the past, facilitated by Advances in the physical understanding of Hydrological processes and by the advent of computers and ESPECIALLY Geographic Information Systems (GIS).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar